Hà Nội: Cấp sổ đỏ chung cư cho 41 tổ chức, cá nhân nước ngoài

Lên top