Hà Nội: Căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2 đang được thị trường săn đón

Eurowindow River Park – một trong những dự án căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2.
Eurowindow River Park – một trong những dự án căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2.
Eurowindow River Park – một trong những dự án căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2.
Lên top