Hà Nội: Các công trình xây dựng ở vùng nào được phép thi công trở lại?

Một công trình tạm dừng thi công theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Cao Nguyên.
Một công trình tạm dừng thi công theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Cao Nguyên.
Một công trình tạm dừng thi công theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top