Hà Nội: Bất động sản cao cấp khan hiếm, giao dịch tiếp tục giữ nhịp

Biểu đồ: Nguồn cung căn hộ mới chào bán và lượng giao dịch tại Hà Nội quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2018 và 2019  (Nguồn: Hội Môi giới BĐS Việt Nam)
Biểu đồ: Nguồn cung căn hộ mới chào bán và lượng giao dịch tại Hà Nội quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2018 và 2019 (Nguồn: Hội Môi giới BĐS Việt Nam)
Biểu đồ: Nguồn cung căn hộ mới chào bán và lượng giao dịch tại Hà Nội quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2018 và 2019 (Nguồn: Hội Môi giới BĐS Việt Nam)
Lên top