Green Pearl "cấm cửa" không cho dân chung cư đưa xe xuống hầm

Cư dân Green Pear căng băng rôn phản đối chủ đầu tư không cho cư dân đưa xe xuống hầm. Ảnh: T.K
Cư dân Green Pear căng băng rôn phản đối chủ đầu tư không cho cư dân đưa xe xuống hầm. Ảnh: T.K
Cư dân Green Pear căng băng rôn phản đối chủ đầu tư không cho cư dân đưa xe xuống hầm. Ảnh: T.K
Lên top