GP.Invest ra mắt chung cư cao cấp phong cách Mỹ - The Nine

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest phát biểu tại Lễ công bố Dự án The Nine.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest phát biểu tại Lễ công bố Dự án The Nine.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest phát biểu tại Lễ công bố Dự án The Nine.
Lên top