Gói 30.000 tỉ đồng: Khoản vay giải ngân sau ngày 31.12 sẽ chịu lãi suất thỏa thuận