Giữa mùa dịch không nên vội vàng chốt đất qua online

Một chủ đất yêu cầu khách liên hệ qua số điện thoại để chốt đất online mùa dịch. Ảnh chụp màn hình.
Một chủ đất yêu cầu khách liên hệ qua số điện thoại để chốt đất online mùa dịch. Ảnh chụp màn hình.
Một chủ đất yêu cầu khách liên hệ qua số điện thoại để chốt đất online mùa dịch. Ảnh chụp màn hình.
Lên top