Giao dịch dự án phân lô bán nền chưa đủ điều kiện pháp lý: Dấu hiệu huy động vốn trái phép!

Dự án KDC Mỹ Hạnh Bắc ở Đức Hòa (Long An) dù vẫn chưa xong thủ tục pháp lý nhưng đã bán thu tiền từ khách hàng. Ảnh: B.Bảo
Dự án KDC Mỹ Hạnh Bắc ở Đức Hòa (Long An) dù vẫn chưa xong thủ tục pháp lý nhưng đã bán thu tiền từ khách hàng. Ảnh: B.Bảo
Dự án KDC Mỹ Hạnh Bắc ở Đức Hòa (Long An) dù vẫn chưa xong thủ tục pháp lý nhưng đã bán thu tiền từ khách hàng. Ảnh: B.Bảo
Lên top