Giao dịch "đóng băng" vẫn có hơn 7.000 condotel được cấp phép mới

Hơn 7.000 condotel vẫn được cấp phép mới. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Hơn 7.000 condotel vẫn được cấp phép mới. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Hơn 7.000 condotel vẫn được cấp phép mới. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top