Giao dịch bất động sản giảm sâu trong “tháng cô hồn”

Theo Bộ Xây dựng, các giao dịch bất động sản trong tháng 9 có xu hướng giảm. Ảnh: P.V
Theo Bộ Xây dựng, các giao dịch bất động sản trong tháng 9 có xu hướng giảm. Ảnh: P.V
Theo Bộ Xây dựng, các giao dịch bất động sản trong tháng 9 có xu hướng giảm. Ảnh: P.V
Lên top