Giải quyết sớm bài toán quỹ đất mới xây được nhà ở cho công nhân

Thiếu quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân. Ảnh: Quang Duy
Thiếu quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân. Ảnh: Quang Duy
Thiếu quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân. Ảnh: Quang Duy
Lên top