Giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam đạt hơn 91% khối lượng: Vẫn chậm tiến độ nếu không quyết liệt giải quyết trong tháng 9.2020

Ban QLDA Thăng Long đang quyết liệt phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: G.T
Ban QLDA Thăng Long đang quyết liệt phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: G.T
Ban QLDA Thăng Long đang quyết liệt phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: G.T
Lên top