Giải mã dòng tiền chuyển từ đất nền sang chung cư

Trong tháng 5, mức độ quan tâm tới phân khúc căn hộ tăng ấn tượng. Ảnh: Cao Nguyên.
Trong tháng 5, mức độ quan tâm tới phân khúc căn hộ tăng ấn tượng. Ảnh: Cao Nguyên.
Trong tháng 5, mức độ quan tâm tới phân khúc căn hộ tăng ấn tượng. Ảnh: Cao Nguyên.
Lên top