Giá trung tâm tăng cao, nguồn cung văn phòng cho thuê dạt ra vùng ven

Nguồn cung văn phòng cho thuê tập trung chủ yếu ở vùng ven. Ảnh: A. Dũng
Nguồn cung văn phòng cho thuê tập trung chủ yếu ở vùng ven. Ảnh: A. Dũng
Nguồn cung văn phòng cho thuê tập trung chủ yếu ở vùng ven. Ảnh: A. Dũng
Lên top