Giá nhà xuống thấp, có nên “tậu” ngay trong "tháng cô hồn"?

Lên top