Gia Lai: Kết luận vụ bồi thường đất đai sau thời gian kiện tụng kéo dài

UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thông báo kết luận về bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Ảnh: THANH TUẤN
UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thông báo kết luận về bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Ảnh: THANH TUẤN
UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thông báo kết luận về bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top