Giá kính xây dựng tăng bất thường: Xuất hiện đầu cơ, trục lợi?