Giá đất tăng cao, Quảng Trị rà soát để tránh tình trạng sốt đất ảo

Người dân giao dịch mua bán đất đai ở Khu đô thị Bắc sông Hiếu. Ảnh: HT.
Người dân giao dịch mua bán đất đai ở Khu đô thị Bắc sông Hiếu. Ảnh: HT.
Người dân giao dịch mua bán đất đai ở Khu đô thị Bắc sông Hiếu. Ảnh: HT.
Lên top