Giá đất sốt ảo, người mua không nên chạy theo tâm lý đám đông

Nhiều người lợi dụng thông tin quy hoạch để “kích sóng” bất động sản. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều người lợi dụng thông tin quy hoạch để “kích sóng” bất động sản. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều người lợi dụng thông tin quy hoạch để “kích sóng” bất động sản. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top