Giá đất ở quanh khu vực dự kiến xây dựng sân bay Quảng Trị tăng đột biến

Địa điểm dự kiến xây dựng sân bay Quảng Trị. Ảnh: Trần Tuyền.
Địa điểm dự kiến xây dựng sân bay Quảng Trị. Ảnh: Trần Tuyền.
Địa điểm dự kiến xây dựng sân bay Quảng Trị. Ảnh: Trần Tuyền.
Lên top