Giá đất ở một số địa phương được đẩy lên quá cao tạo giá ảo

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2020 đất nền vẫn là kênh hút dòng tiền các nhà đầu tư. Ảnh: M.HÙNG
Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2020 đất nền vẫn là kênh hút dòng tiền các nhà đầu tư. Ảnh: M.HÙNG
Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2020 đất nền vẫn là kênh hút dòng tiền các nhà đầu tư. Ảnh: M.HÙNG
Lên top