Giá đất nền tăng nóng tại hàng loạt địa phương, giao dịch thực tế thấp

Mặc dù giá đất nền tăng nhưng giao dịch chính thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít. Ảnh: Cao Nguyên
Mặc dù giá đất nền tăng nhưng giao dịch chính thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít. Ảnh: Cao Nguyên
Mặc dù giá đất nền tăng nhưng giao dịch chính thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top