Giá căn hộ dự án có khả năng tăng mạnh

Giá căn hộ dự án chung cư tại TPHCM có xu hướng tăng cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ảnh:P.K
Giá căn hộ dự án chung cư tại TPHCM có xu hướng tăng cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ảnh:P.K
Giá căn hộ dự án chung cư tại TPHCM có xu hướng tăng cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ảnh:P.K
Lên top