GFS đại thắng tại giải thưởng “Dự án đáng sống 2021”

Ông Phạm Hải Đăng - PTGĐ Tập đoàn GFS - Đứng ngoài cùng bên trái - nhận Chứng nhận Giải thưởng Dự án đáng sống. Ảnh: GFS
Ông Phạm Hải Đăng - PTGĐ Tập đoàn GFS - Đứng ngoài cùng bên trái - nhận Chứng nhận Giải thưởng Dự án đáng sống. Ảnh: GFS
Ông Phạm Hải Đăng - PTGĐ Tập đoàn GFS - Đứng ngoài cùng bên trái - nhận Chứng nhận Giải thưởng Dự án đáng sống. Ảnh: GFS
Lên top