Gemek Premium: Sản phẩm tầm trung vượt tiến độ

Tính đến đầu tháng 9, Gemek Premium đã xây dựng đến sàn tầng 22 vượt tiến độ đề ra so với kế hoạch. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào  năm 2017.
Tính đến đầu tháng 9, Gemek Premium đã xây dựng đến sàn tầng 22 vượt tiến độ đề ra so với kế hoạch. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào năm 2017.