Gặp khó vì COVID-19, nhà đầu tư ngậm đắng sang nhượng khách sạn giá 0 đồng

Lên top