Gần Tết, nhu cầu mua đất nông nghiệp vùng ven tăng cao

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua đất nông nghiệp với hy vọng giá đất sẽ tăng cao. Ảnh LDO.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua đất nông nghiệp với hy vọng giá đất sẽ tăng cao. Ảnh LDO.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua đất nông nghiệp với hy vọng giá đất sẽ tăng cao. Ảnh LDO.
Lên top