Đà Nẵng:

Gần 7.000 hộ dân được gỡ nợ tiền tỉ đất tái định cư

Người dân Đà Nẵng có thêm một năm để trả nợ tiền đất tái định cư. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng có thêm một năm để trả nợ tiền đất tái định cư. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng có thêm một năm để trả nợ tiền đất tái định cư. Ảnh: TT
Lên top