Gần 400 cơ hội việc làm tại FLC Grand Hotel Sầm Sơn, Thanh Hóa

FLC Grand Hotel Sầm Sơn sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho hàng trăm lao động tại Thanh Hóa.
FLC Grand Hotel Sầm Sơn sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho hàng trăm lao động tại Thanh Hóa.