Gamuda Land chưa tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm

Từ khi thi công, người dân đã phản ánh nhưng đến nay, chiếc thang xây dựng sai phạm vẫn chưa được xử lý. Ảnh: CN
Từ khi thi công, người dân đã phản ánh nhưng đến nay, chiếc thang xây dựng sai phạm vẫn chưa được xử lý. Ảnh: CN
Từ khi thi công, người dân đã phản ánh nhưng đến nay, chiếc thang xây dựng sai phạm vẫn chưa được xử lý. Ảnh: CN
Lên top