Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

FLC triển khai dự án 5.300 tỉ đồng tại Hải Phòng