FLC lọt top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam FLC được Brand Finance bình chọn trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam