FLC Garden City – Chọn nơi để sống, ươm mầm tương lai