Đường 27 tỷ đồng chưa bàn giao đã bị… sụt lún nghiêm trọng

Đường giao thông trị giá gần 27 tỷ đồng chưa bàn giao đã bị sụp lún nghiêm trọng. ẢNH: BẢO LÂM
Đường giao thông trị giá gần 27 tỷ đồng chưa bàn giao đã bị sụp lún nghiêm trọng. ẢNH: BẢO LÂM
Đường giao thông trị giá gần 27 tỷ đồng chưa bàn giao đã bị sụp lún nghiêm trọng. ẢNH: BẢO LÂM
Lên top