Được vay vốn lãi suất 4,8% để mua nhà ở xã hội

Người dân được vay vốn với lãi suất 4,8% để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Ảnh: SBV
Người dân được vay vốn với lãi suất 4,8% để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Ảnh: SBV
Người dân được vay vốn với lãi suất 4,8% để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Ảnh: SBV
Lên top