Dừng hoạt động công trình xây dựng không tuân thủ điều kiện chống dịch

Công trình xây dựng sẽ bị dừng lập tức nếu phát hiện không tuân thủ điều kiện chống dịch COVID-19. Ảnh: Gia Miêu
Công trình xây dựng sẽ bị dừng lập tức nếu phát hiện không tuân thủ điều kiện chống dịch COVID-19. Ảnh: Gia Miêu
Công trình xây dựng sẽ bị dừng lập tức nếu phát hiện không tuân thủ điều kiện chống dịch COVID-19. Ảnh: Gia Miêu
Lên top