Dừng giao dịch với một số Giấy chứng nhận tại khu đô thị mới và sân golf Mê Linh