Đừng bêtông hóa Đà Lạt!

Đà Lạt nên bảo tồn các rừng thông, bảo vệ môi trường sinh thái đặc hữu để phát triển du lịch hơn là trung tâm thương mại. Ảnh: P.V
Đà Lạt nên bảo tồn các rừng thông, bảo vệ môi trường sinh thái đặc hữu để phát triển du lịch hơn là trung tâm thương mại. Ảnh: P.V
Đà Lạt nên bảo tồn các rừng thông, bảo vệ môi trường sinh thái đặc hữu để phát triển du lịch hơn là trung tâm thương mại. Ảnh: P.V
Lên top