DỰÁN BẤT ĐỘNG SẢN THẾCHẤP NGÂN HÀNG: Mập mờ chủ đầu tư, thiệt hại người mua nhà