Đưa ra chế tài xử lý hành vi trục lợi và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu

Người mua NƠXH không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong vòng 5 năm. Ảnh: Phan Anh
Người mua NƠXH không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong vòng 5 năm. Ảnh: Phan Anh
Người mua NƠXH không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong vòng 5 năm. Ảnh: Phan Anh
Lên top