Dự thảo về nhà công vụ: Quy định mới về việc cấp nhà cho lãnh đạo

Theo dự thảo, Bí thư tỉnh ủy cũng được bố trí nhà ở công vụ tương đương Bộ trưởng. Ảnh Cao Nguyên.
Theo dự thảo, Bí thư tỉnh ủy cũng được bố trí nhà ở công vụ tương đương Bộ trưởng. Ảnh Cao Nguyên.
Theo dự thảo, Bí thư tỉnh ủy cũng được bố trí nhà ở công vụ tương đương Bộ trưởng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top