Dự án vướng pháp lý, gỡ chỗ này nghẽn chỗ khác

Doanh nghiệp bất động sản muốn Nhà nước hỗ trợ cơ chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục đầu tư xây dựng để tăng sức chống chịu và vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Tú Minh
Doanh nghiệp bất động sản muốn Nhà nước hỗ trợ cơ chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục đầu tư xây dựng để tăng sức chống chịu và vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Tú Minh
Doanh nghiệp bất động sản muốn Nhà nước hỗ trợ cơ chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục đầu tư xây dựng để tăng sức chống chịu và vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: Tú Minh
Lên top