Dự án trường đua ngựa 500 triệu USD tại Hà Nội tái khởi động