Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ tại khu đất “vàng” ở Hà Tĩnh: Mòn mỏi chờ chủ trương

Sàn giao dịch bất động sản TECCO tại Hà Tĩnh
Sàn giao dịch bất động sản TECCO tại Hà Tĩnh