Dự án trên đất dính đến Phan Văn Anh Vũ xử lý ra sao?

Dự án khu đô thị Phú Gia compound liên quan đến Phan Văn Anh Vũ chưa cấp sổ đỏ cho người dân. Ảnh: P.V
Dự án khu đô thị Phú Gia compound liên quan đến Phan Văn Anh Vũ chưa cấp sổ đỏ cho người dân. Ảnh: P.V
Dự án khu đô thị Phú Gia compound liên quan đến Phan Văn Anh Vũ chưa cấp sổ đỏ cho người dân. Ảnh: P.V
Lên top