Dự án TNR Stars Diễn Châu chính thức mở bán shophouse 18m và 28m

Công viên 5 Châu – khu vực trung tâm của dự án TNR Stars Diễn Châu
Công viên 5 Châu – khu vực trung tâm của dự án TNR Stars Diễn Châu
Công viên 5 Châu – khu vực trung tâm của dự án TNR Stars Diễn Châu
Lên top