Dự án Singa City bị đem thế chấp, người mua bỏ tiền tỉ không xây được nhà

Tại Dự án Khu dân cư Trường Lưu, chưa ai có thể xây nhà vì chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Ảnh: Quang Duy
Tại Dự án Khu dân cư Trường Lưu, chưa ai có thể xây nhà vì chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Ảnh: Quang Duy
Tại Dự án Khu dân cư Trường Lưu, chưa ai có thể xây nhà vì chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Ảnh: Quang Duy
Lên top