Dự án Riverside Garden (Vũ Tông Phan, Hà Nội): Liên danh có bỏ quên lợi ích cổ đông

Hàng chục cổ đông của CTCP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Prosimex đã căng băng rôn phản đối việc bán nhà dự án Riverside Garden (đường Vũ Tông Phan, Hà Nội)
Hàng chục cổ đông của CTCP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Prosimex đã căng băng rôn phản đối việc bán nhà dự án Riverside Garden (đường Vũ Tông Phan, Hà Nội)