Dự án Oriental Plaza: Ra tối hậu thư buộc chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì

Lên top